Tel. 095-639-3188 Line ID: @722fiefj
 ตะกร้า
0
0.00 THB

ยากำจัดแมลงและศัตรูพืช

ยากำจัดแมลงและศัตรูพืช

New
ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรลใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกอสีครีม หนอนห่อใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม และ หนอนเจาะสมอฝ้าย
1,150.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 46
New
ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล สรรพคุณ : ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ เช่น หนอนกอสีครีม หนอนห่อใบข้าว หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม และ หนอนเจาะสมอฝ้าย
740.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 58
New
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟนกำจัด : เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะ หนอนชอนใบ ด้วงหมัดผัก เต่าแตง แมลงหวี่ขาว
460.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 56
New
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟนกำจัด : เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนเจาะ หนอนชอนใบ ด้วงหมัดผัก เต่าแตง แมลงหวี่ขาว
250.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 48
New
ชื่อสามัญ : อะเซทามิพริดกำจัด : เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว ออกฤทธิ์ ประเภทไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ กินตายและถูกตัวตายยาเย็น ผ่าดอกได้อัตราการใช้ : 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรสำหรับ ไม้ดอก ไม้ผล นาข้าว พืชทุกชนิด
330.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 56
New
ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน (abamectin)สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง อัตราใช้น้อย ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ (semi-systemic)สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช สารส่วนหนึ่งจะแพร่กระจายไปบนผิวใบพืช เมื่อสัมผัสถูกแมลงศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันทีสารอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเนื้อเยื่อของใบพืช และสามารถออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นานถึง 7-14 วัน จึงสามารถกำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าวได้ดีเยี่ยมอัตราและวิธีการใช้ : เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในระยะดอกหนอนม้วนใบข้าว อัตรา 7.5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดเพลี้ยไฟข้าว อัตรา 20 ซีซีต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวในนาข้าวหนอนชอนใบส้ม/หนอนปะกบใบส้ม อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบส้มเขียวหวานเริ่มแตกใบอ่อน หรือเมื่อพบการระบาดโดยพ่นทุก 5 วัน จำนวน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาดเพลี้ยไฟพริก อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาดหนอนใยผักในคะน้า อัตรา 20-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยหรือไข่หนอน พ่นทุก 3-4 วัน ในกรณีที่หนอนระบาดให้พ่นทุก 3 วัน ห้ามใช้เกิน 2 ลิตรต่อไร่ต่อฤดูหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดบนใบเกิน 10% โดยสุ่มนับแนวทะแยง25-30 จุดต่อไร่บนใบคู่ที่ 3 นับจากยอดเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม อัตรา 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม
480.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 60
New
ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน (abamectin)สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง อัตราใช้น้อย ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ (semi-systemic)สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช สารส่วนหนึ่งจะแพร่กระจายไปบนผิวใบพืช เมื่อสัมผัสถูกแมลงศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันทีสารอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเนื้อเยื่อของใบพืช และสามารถออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นานถึง 7-14 วัน จึงสามารถกำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าวได้ดีเยี่ยมอัตราและวิธีการใช้ : เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในระยะดอกหนอนม้วนใบข้าว อัตรา 7.5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดเพลี้ยไฟข้าว อัตรา 20 ซีซีต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวในนาข้าวหนอนชอนใบส้ม/หนอนปะกบใบส้ม อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบส้มเขียวหวานเริ่มแตกใบอ่อน หรือเมื่อพบการระบาดโดยพ่นทุก 5 วัน จำนวน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาดเพลี้ยไฟพริก อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาดหนอนใยผักในคะน้า อัตรา 20-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยหรือไข่หนอน พ่นทุก 3-4 วัน ในกรณีที่หนอนระบาดให้พ่นทุก 3 วัน ห้ามใช้เกิน 2 ลิตรต่อไร่ต่อฤดูหนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดบนใบเกิน 10% โดยสุ่มนับแนวทะแยง25-30 จุดต่อไร่บนใบคู่ที่ 3 นับจากยอดเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม อัตรา 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม
270.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 56
New
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน(carbosulfan) 25% DS สรรพุณ : ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชในไร่ เช่น เพลี้ยอ่อน หนอนแมลงวัน หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หมัดกระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนม้วนใบ แมงกะชอน มด ปลวก ไส้เดือนฝอย
260.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 56
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์