Tel. 095-639-3188 Line ID: @722fiefj
 ตะกร้า
0
0.00 THB

เคมีเกษตร

เคมีเกษตร

New
ชื่อสามัญ: เมโทมิโนสโตรบินสรรพคุณ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนส
300.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 15
New
ชื่อสามัญ : ไพราโคลสโตรบินประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ดังนี้>> ข้าว : โรคกาบใบแห้งที่มีสาเหตุจากเชื้อรา  อัตราการใช้ 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรคและครั้งที่สองหลังจากพ้นครั้งแรก 14 วัน>> ข้าว : โรคใบไหม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา  อัตราการใช้ 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโลก ครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน และพ่นซ้ำอีกครั้งในระยะข้าวออกรวง 5%
270.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 23
New
สรรพคุณ: ป้องกันและกำจัดโรคใบจุด จากเชื้อราได้อย่างกว้างขวางมีความปลอดภัยต่อช่อดอกอัตราการใช้: 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
290.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 17
New
ชื่อสามัญ: เมโทมิโนสโตรบิน)สรรพคุณ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคแอนแทรคโนส
300.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 13
New
ชื่อสามัญ: ไดเมโทมอร์ฟ+อะมีทอกทราตินหยุดโรคใบไหม้ ปกป้องผลผลิต ป้องกันจำกัดโรคพืชด้วย Initium® เทคโนโลยี ป้องกันและรักษาในขวดเดียวคุณสมบัติ: ยับยั้งกระบวนการหายใจและการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา แก้ปัญหาดื้อยา ใช้ง่ายละลายดี ไม่มีฝุ่น ไม่เหม็น ไม่ตกตะกอน ปลอดฝนสั้นเพียง 1 ชั่วโมง ปลอดภัยต่อดอก ต่อพืชปลูก ฉีดได้ทุกระยะ
650.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 23
New
ชื่อสามัญ : ฟอสโฟนิก แอซิด 40% W/V SL (Phosphenic acid)ประโยชน์:ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น โรครากเน่า โคนเน่า ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora palmivora, Phytophthoraparasitica Dastur ในทุเรียน สัปปะรด กล้วยไม้ ฯลฯทุเรียน : โรคราคาเน่าโคนเน่า (root and foot rot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อราPhytophthora palmivoraอัตราการใช้ 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร [อัตรา 1.0:1.0] ฉีดเข้าลำต้นเมื่อพบการระบาดของโรคสับปะรด : โรคยอดเน่า (heart rot) หรือ โรคต้นเน่า (stem rot) ในสับปะรด ที่มีสาเหตุจากเชื้อราPhytopthora parasiticaอัตราการใช้ 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร แช่หน่อพันธุ์ก่อนปลูก และพ่นบริเวณยอด หลังปลูกสับปะรด 30 วันยางพารา : โรคเส้นดำหรือเสี้ยนดำ (black strip) ในยางพารา ที่มีสาเหตุจากเชื้อราPhytopthora palmivara อัตราการใช้ 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15 มิลลิตร พ่นหรือทาบริเวณที่เป็นโรคเส้นดำหรือเสี้ยนดำ ทุก 1 เดือน
420.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 12
New
ป้องกันกำจัดโรคพืชอนินทรีย์ชนิดสัมผัสที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสองชนิดผสมกัน จึงได้อนุภาคของทองแดงที่มีขนาดเหมาะสมหลายขนาด ทำให้สามารถกระจายตัวอยู่บนพื้นผิวใบได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ทนทานต่อการชะล้างของน้ำฝน และมีการออกฤทธิ์เพื่อควบคุมศัตรูพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลไกการทำงานสารคอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์
530.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 10
New
ชื่อสามัญ : ซิงค์ไทอะโซล 20% W/V SCสรรพคุณ : ไทแบค คือสารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียและเชื้อรา เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัด และป้องกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง และโรคแคงเกอร์ในมะนาวเหมาะสำหรับพืช : ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับอัตราการใช้ : สำหรับป้องกันกำจัด เชื้อราและแบคทีเรียใช้อัตรา 60 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรสำหรับโรคแคงเกอร์ใช้อัตรา 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
470.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 22
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์