Tel. 095-639-3188 Line ID: @722fiefj
 ตะกร้า
0
0.00 THB

เคมีเกษตร

เคมีเกษตร

New
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบสรรพคุณ : ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมในกล้วยไม้ ที่เกิดจากเชื้อรา Curvularia eragrostidis (P.Henn.) A.Meyerวิธีใช้ : ใช้อัตรา 30-50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาลของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน
200.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 19
New
ชื่อสามัญ : ไดเมโทมอร์ฟ ใช้​ในการป้อนกันและกำจัด​ ราน้ำค้าง​ รากเน่าโคนเน่าประสิทธิภาพสูง ปลอดฝนสั้น คุ้มครองยาวนานสารป้องกันกำจัดเชื้อรายับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตและตายในที่สุด ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากสารอื่นจึงทำให้ฟอรัมมีประสิทธิภาพดีทั้งในด้านป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ดื้อต่อสารชนิดอื่น เช่น เชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างและไฟท็อปทอร่าคุณสมบัติ : สารป้องกันกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง ระยะปลอดฝนสั้น คุ้มครองยาวนาน ปลอดภัยต่อพืชปลูก
880.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 13
New
ยกกล่อง 10 ซอง = 1 กกกลุ่มสาร : Alkylenebis (dithiocarbamate) + Valinamide carbamate (กลุ่ม M03 + กลุ่ม 40)สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ช่วยในการยับยั้งการสร้างสปอร์ การงอกของสปอร์ และการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา- สามารถดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางท่อน้ำไปทั่วทุกส่วนของต้นพืช- สามารถเกาะติดที่ผิวใบพืชได้ และแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อพืชได้เป็นอย่างดี- มีระยะปลอดฝนสั้น เพราะสามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว จึงลดปัญหาการชะล้างจากฝน- มีความเป็นพิษต่ำมากต่อมนุษย์ แมลงที่เป็นประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับ :- พืชไร่ เช่น มันฝรั่ง พืชผัก- ไม้ผลชนิดต่างๆ เช่น พืชตระกูลแตง องุ่น มะเขือเทศ- ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปอัตราและวิธีการใช้ :โรคใบไหม้ (เชื้อสาเหตุ : phytophthora infestans) ในมันฝรั่ง- ป้องกัน : อัตรา 70 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ในระยะ 20-30 วันหลังปลูก และระยะเริ่มออกดอก- กำจัด : อัตรา 70 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทันทีเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน จนกว่าโรคจะหยุดการระบาดโรคราน้ำค้าง (เชื้อสาเหตุ : pseudoperonospora cunnbensis) ในพืชตระกูลแตง- ป้องกัน : อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในระยะเริ่มออกดอก- กำจัด : อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5-7 วัน จนกว่าโรคจะหยุดการระบาดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชอื่นๆ- ป้องกัน : อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
890.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 15
New
ชื่อสามัญ: ไฮเมซาโซล สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม โดยเฉพาะโรคพืชทางดิน ที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium spp. และเชื้อรา Pythium spp. ทาชิกาเร็น ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยทำให้ระบบราก และรากขนอ่อน เกิดการพัฒนาได้ดี และจำนวนมากขึ้นซึ่งผลที่ตามมา คือ พืชสามารถดูดธาตุอาหารต่างๆ และน้ำเข้าสู่ต้นพืชได้นั่นเอง แม้ว่าพืชจะอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือ อยู่ในที่ที่เป็นด่าง หรือ ในสภาพแปลงปลูกที่เบียดเสียดกันเหมาะสำหรับ : ยาสูบ พืชผักกินใบ พืชผักกินผล และไม้ดอกไม้ประดับอัตราและวิธีการใช้ : ในแปลง หรือ กระบะเพาะ (ระยะเริ่มปลูก/ระยะหยอดเมล็ด)อัตรา 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทับหลังเมล็ดงอก และพ่นซ้ำทุก 15 วัน (โดยควรพ่นให้ได้พื้นที่ 20 ตร.ม.)ในแปลงปลูก (ระยะต้นโต/ระยะย้ายกล้า)  อัตรา 20-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทันที โดยพ่นให้ทั่วบริเวณโคนต้น หรือหลุมปลูก และพ่นซ้ำทุก 15 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาด
250.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 12
New
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ ไดเทน เอ็นที่ เอ็ม-45 เทคโนโลยีเพื่อการทนฝนโดยเฉพาะ เป็นสารกำจัดโรคพืชที่สามารถควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากกว่า 400 ชนิด เช่น โรคแอนแทรคโนส, โรเมลาโนส, โรคราน้ำค้าง, โรคใบไหม้, โรคใบจุด, โรคราน้ำค้าง ใน 70 พืช ให้ธาตุแมงกานีส และสังกะสี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทำให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรงเหมาะสำหรับ : ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับอัตราและวิธีการใช้ : อัตราใช้ 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบโรคทุก 5-7 วัน
270.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 15
New
ชื่อสามัญ: ไดเมโทมอร์ฟใช้​ในการป้อนกันและกำจัด​ ราน้ำค้าง​ รากเน่าโคนเน่า  ประสิทธิภาพสูง ปลอดฝนสั้น คุ้มครองยาวนาน สารป้องกันกำจัดเชื้อรายับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อรา ทำให้เชื้อราไม่สามารถเจริญเติบโตและตายในที่สุด ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกต่างจากสารอื่นจึงทำให้ฟอรัมมีประสิทธิภาพดีทั้งในด้านป้องกันและกำจัดเชื้อราที่ดื้อต่อสารชนิดอื่น เช่น เชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างและไฟท็อปทอร่าคุณสมบัติ: สารป้องกันกำจัดเชื้อราประสิทธิภาพสูง ระยะปลอดฝนสั้น คุ้มครองยาวนาน ปลอดภัยต่อพืชปลูก
1,700.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 16
New
ชื่อสามัญ: โพรพิเนบ (propineb)ประโยชน์ อัตราการใช้ : ต่อน้ำ 20 ลิตรวิธีใช้เว้นระยะเก็บเกี่ยวใช้สารครั้งสุดท้ายข้าวโรคใบจุดสีน้ำตาล (brown spot)ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Biporalis oryzae50 กรัมพ่น 2 ครั้งต่อฤดู ครั้งแรกเมื่อพบการระบาดของโรค และครั้งที่สองหลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน30 วันมันฝรั่งโรคใบไหม้ (late blight) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Phytophthora infestans30 กรัมพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5 วัน
380.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 20
New
ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP (Cymoxanil + Mancozeb)
330.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า
เข้าชม : 11
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์