Tel. 095-639-3188 Line ID: @722fiefj
 ตะกร้า
0
0.00 THB

แจคเก็ต 1000cc

แจคเก็ต 1000cc

  • รูปหลัก
480.00 THB
หยิบใส่ตะกร้า

รายละเอียดสินค้า

ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน (abamectin)

สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง อัตราใช้น้อย ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ (semi-systemic)

สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช สารส่วนหนึ่งจะแพร่กระจายไปบนผิวใบพืช เมื่อสัมผัสถูกแมลงศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันที

สารอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเนื้อเยื่อของใบพืช และสามารถออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นาน

ถึง 7-14 วัน จึงสามารถกำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าวได้ดีเยี่ยม

อัตราและวิธีการใช้ : เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในระยะดอก

หนอนม้วนใบข้าว อัตรา 7.5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด

เพลี้ยไฟข้าว อัตรา 20 ซีซีต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวในนาข้าว

หนอนชอนใบส้ม/หนอนปะกบใบส้ม อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบส้มเขียวหวานเริ่มแตกใบอ่อน หรือเมื่อพบการระบาด

โดยพ่นทุก 5 วัน จำนวน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาด

เพลี้ยไฟกล้วยไม้ อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาด

เพลี้ยไฟพริก อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาด

หนอนใยผักในคะน้า อัตรา 20-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยหรือไข่หนอน พ่นทุก 3-4 วัน ในกรณีที่หนอนระบาดให้

พ่นทุก 3 วัน ห้ามใช้เกิน 2 ลิตรต่อไร่ต่อฤดู

หนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดบนใบเกิน 10% โดยสุ่มนับแนวทะแยง

25-30 จุดต่อไร่บนใบคู่ที่ 3 นับจากยอด

เพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม อัตรา 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม

 34
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์